Veri Güvenliği

Veri Güvenliği

Veri Güvenliğinin Temel Unsurları

Dijitalleşen dünyada kurum ve kuruluşlar için en önemli konu şirketleri ile ilgili bilgilerin yanı sıra müşterilerinin bilgi ve verilerini de saklamak zorundadır. Günümüzde işletmelerin ya da şirketlerin büyük ya da küçük olmaları fark etmeksizin siber saldırıya veya tehditte maruz kalmaktadır. Yetkisiz kişilerin bu gizli bilgilere erişimine karşı korunmasına veri güvenliği adı verilir. Veri güvenliğinin en önemli unsuru ise kişisel veya kurumsal verilerin korunurken gizliliğini sağlamasının yanı sıra bütünlüğünü doğrular. Verilerin gizliliği ve bütünlüğü korunmasının yanında verilerin yazılı, sesli ya da görüntülü formatta saklanabilir durumda olmalıdır. Yetki kişilerin kullanılabileceği durumda olması zorunludur. Eğer veriler uygun formatta olmazsa o takdirde ver güvenliğinden bahsedilmesi de mümkün olmayacaktır. Veriler ne kadar sayısallaşırsa o oranda siber saldırı ve siber tehditlerin ilgi odağı olacaktır. Daha fazla detaylı bilgi için adresini ziyaret edebilirsiniz. Bunun nedeni ise verinin sayısallaşması demek verin bir anlamı olması ve bunun karşılığında kazanç elde edilmesi demektir.

Veri Güvenliğinde Neler Yapılabilir?

Veri güvenliğinin üç temel unsuru bulunmaktadır. Bunlardan ilki gizlilik ilkesidir. Verilerin gizliliği ilkesine göre hassas verilerin yetkisiz kişilerden korunması gerekiyor. Verilerin bütünlüğü ilkesine göre de bilgilerin kasıtlı ya da tesadüfi olarak değiştirilmesine engel olunmalıdır. Yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması ve kullanılabilir durumda olması gerekir. Bu unsurların sağlanmadığı ortamda veri güvenliği konusundan bahsedilemez. Veri güvenliği kapsamında çalışanlarınıza siber güvenlikle ilgili temel bilgileri vermek, bilgi güvenliğinin önemini ve farkındalığını arttırmak en önemli güvenlik tedbirlerinden biridir. Bu farkındalık kapsamında siber saldırılar, , bilinmeyen adreslerden ya da web sitelerinden gelen dosyaların açılmaması da önemlidir. Bunun yanı sıra kişisel bilgilerin şifreli olarak saklanması da her zaman verilerin güvenliği açısından önemlidir.