Atık Yönetiminin Amaçları

Atık Yönetiminin Amaçları

Atık Türleri

Üretim veya tüketim aşamasında ortaya çıkan ve bir daha kullanılmayan her şey atık olarak adlandırılır. Kentleşmeye bağlı olarak dünya üzerinde pek çok kullanılmayan atık ortaya çıkmakta ve bu küresel çevre kirlenmesine neden olmakta. Atık yönetimi ile ilgili teknik detayları safyayı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Bu atıkların doğaya karışması nedeniyle her yıl onlarca su kaynağı yok olmakta, dünya ve özellikle ülkemiz susuzluk ve kuraklık tehlikesi ile karşı karşıya kalmakta. Susuzluğun yanı sıra başka kanser olmak üzere pek çok hastalığın tetikleyici unsuru olan kimyasal atıklar ve diğer atık türleri atık yönetimi adı verilen sistem ile yeniden kullanılabilir hale getirilmelidir.

Atık Yönetiminde İlkeler

Atık türleri genel olarak iki başlık altında toplanabilir; Üretimden kaynaklanan atıklar ve tüketimden kaynaklanan atıklar. Üretimden kaynaklanan atıklar endüstriyel atıklardır. Endüstirinin her alanında üretime bağlı olarak kullanılmayan malzemeler bulunur. Artık kullanılmayan bu atıklar dönüşüm tesislerinde işlemden geçirilerek yeniden kullanılabilir hale getirilebilir. Yine tüketimden kaynaklanan atıklar da kaynağında doğru bir şekilde toplandığında üretime yeniden kazandırılabilir. Bu bir döngüdür ve sürekli olarak tekrarlanmalıdır. Aksi takdirde üretimden ve tüketimden kaynaklanan çevre kirlenmesinin ve bu kirliliğin ortaya çıkardığı problemlerin önüne geçmek mümkün olmaz. Kaynağında toplanan ve uygun araçlarla lisanlı bir tesiste geri dönüştürülecek olan atıkların işlenmiş olduğu tesislerle ilgili uyulması gereken önemli kurallar vardır. Atıklar ancak izin verilen tesislerde geri kazanılır. İzin verilmeyen tesislerde atık işlenmesi yasaktır. Atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmelidir.