Etüt Merkezlerinin Dershanelerden Farkı Nedir?

Etüt Merkezlerinin Dershanelerden Farkı Nedir?
Etüt merkezleri ile deshaneler aynı kategoride yer alsa da aslında aynı olmayan eğitim kurumlarıdır. Dershanelerde öğrenciler belirli bir program kapsamında sınava hazırlanırken, etüt merkezine devam eden öğrencilere okul ödevlerini yapması ve ders çalışması için uygun bir ortam hazırlanır.Etüt Merkezi Nedir?Etüt merkezi, öğrencinin okul dışı zamanını en verimli şekilde geçirmesini sağlamak için açılan ders çalışma ve ödev yapma merkezleridir. Öğrenci, etüt merkezinde etüt öğretmeni gözetiminde ders çalışır, okul ödevlerini tamamlar, derslerini tekrar eder. Televizyon, bilgisayar ve cep telefonundan uzaklaştırılmış bir ortamda derslerine konsantre olması sağlanır. Derslerini bir başkası değil kendisi yapar, takıldığı konuda etüt öğretmenlerinden yardım alabilir. Kısacası etüt merkezi, öğrenciye ders çalışma ve ödev yapma sorumluluğu kazandırır, bu alışkanlığı kazanan öğrenci ise TEOG gibi merkezi sınavlarda diğer arkadaşlarına göre daha başarılı olur.