İş Akışı Nedir?

İş Akışı Nedir?

İş Akışı Türleri Nedir

İş akışı nedir ? Bir öğenin aktörler arasındaki dolaşımı esnasında izleyebileceği adımların bir araya gelmesidir. Genelde bu işlemler iş dünyasında geçerli olan ve tamamlanma kıstasına sahip adımlardan oluşur. Kısaca adımlar, kurallar ve kararlar bütünüdür. İş akışı, doküman, tanımlanmış kurallar çerçevesinde belirli bir hedefe ulaşmak için bilgi ve işlerin katılımcılar arasında dolaşımını sağlayan süreç otomasyonu ile ilgilidir. Bu kapsamda iş akışı, bir iş sürecinin tam veya parçalı olarak otomasyonu olarak tanımlanmaktadır. İş akışları, işlemlerin mantığını teknolojik altyapısından bağımsız hale getirebildiği ve dinamik yapısı sebebiyle değişikliklere açık olduğundan süreçlerin yeniden yapılandırma çalışmalarında önemli bir araç olarak kullanılmaktadır

İş Akışı Nedir Nasıl Yönetilir ?

İş akışı türleri nelerdir ? Kısaca açıklamamız gerekirse şu şekilde tanımlayabiliriz.

  • Anlık (ad-hoc) iş akışları: Satış teklifi, ürün tasarımı gibi daha çok işbirliği gerektiren ve kararların otomasyondan çok insan ilişkileri ile yürütüldüğü işler gibi genellikle tek seferlik, belirli bir sırası olmayan işleri ele alır.
  • Yapısal iş akışları: İş kurallarına bağlı olarak tanımlanmış olan tekrarlanabilir işlerdir. İki alt başlıkta incelenebilir.
  • İdari iş akışları: Satın alma sipariş takibi, izin ve seyahat takibi gibi organizasyonların form tabanlı idari işlemleri için kullanılmaktadır.
  • Üretim / İşlem iş akışları: Üst seviye yapısal özellikler taşıyan ve veri tabanı entegrasyonu olan kritik sistemlerde kullanılmaktadır.

İş akışı nedir sorusunun en kısa cevabı, yaptığınız işin, kurallar çerçevesinde yönetilebilmesidir. İş akışını yönetmek , bir düzen içerisinde karışıklıklara sebebiyet vermeden sistemi ilerletebilmek bazen mümkün olmayabilir. İş akışının takibinde profesyonel olan teknolojiden destek alabilir, zaman ve hız kazanabilirsiniz. Dijital çağa ayak uydurarak işlerinizi bu işin ehli sistemlerle daha da kolaylaştırabilirsiniz. https://www.paperwork.com.tr/is-akisi-nedir sitesini inceleyerek iş akışı nedir hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.