Osmanlı Çadırı Nedir?

Osmanlı Çadırı Nedir?

Çadır-ı Hazine Nedir?

Bu çadır modelleri aynı zamanda, otağ-ı asafi, paşa çadırı, divan çadırı olarak da bilinmektedir ve eski Osmanlı zamanında ise vezirlere mahsus olan çadırlardır. Ayrıca yörük çadırı olarak adlandırılır ve çok geniş bir alana oturtulmuş birkaç adet direk, padişah çadırları gibi içi, dışı nakışlı sayebanlar ile süslü duvar ve tavanları da iki kat kumaştan yapılmış, pencereleri ve perdeleri bulunan muhteşem görselliklere sahip çadırlardır. Etrafı da çadır bezinde yapılmış bir erde ile örtülerek kapatılmaktadır. Çadır-ı hazine Osmanlı devletinin savaş esnasında hazinelerinin tutuldukları çadırlar olarak bilinmektedir. Osmanlı devletine çadır- hazine her zaman büyük ve önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu çadırlar günümüz teknolojisinde farklılaşarak insanların konakladıkları, eğlence restoran ve çay evleri olarak da sıklıkla kullanımları sağlanmaktadır. Yörük çadırı modelleri gibi elde dokunarak yapımları sağlanmaktadır ve oldukça dayanıklı uzun ömürlü olmaktadır.

Padişah Kıl Çadırı

Padişah kıl çadırları hayatımıza Osmanlı zamanından gelmektedir ve aynı zamanda, Osmanlı padişah çadırı, keçi kılından padişah çadırları, padişah yörük çadırı vb. olarak bütün bu adlandırmalar ile de anılmaktadır. Otağ-ı asafi, paşa çadırı, divan çadırı olarak da adlandırılarak her zaman vezirlere mahsus olarak kullanılan modellerin başında gelmektedir. Çok geniş özelliklere sahip olarak yaz aylarında serin, kışın ise sıcak olarak bütün iklim koşullarına uyum sağlamasının yanında keçi kıllarından üretildiklerinden dolayı da herhangi bir haşereyi de içerisinde barındırmamaktadır.