Petrol Zengini Ülkeler ve Durumları

Petrol Zengini Ülkeler ve Durumları

Petrol zengini 10 ülke listesine baktığımızda ilk sıra da Suudi Arabistan’ı görmekteyiz

Petrol geçmişte olduğu kadar günümüzde de en değerli fosil enerji kaynağı olarak değerlidir. Petrol sadece yakıt değil kimya sektöründe de oldukça önemli bir yere sahiptir. Dünya üzerinde çok yaygın olmayan petrol bu nedenle en değerli fosil yakıt olarak görülmektedir.

Ülkemizdeki petrol rezervleri ise henüz tam olarak bilinememekle birlikte 1 milyar 30 milyon ton rezerv olduğu düşünülmektedir

Dünya petrol rezervinin beşte birini topraklarında barındırmakta olan Suudi Arabistan’ın petrol rezervi % 19,8’dir. Listenin ikinci sırasında ise Güney Amerika ülkelerinden Venezüella yer almaktadır. Dünya petrol rezervlerinin % 12,9’u Venezuella’da bulunmaktadır. Venezüella tek başına Güney Amerika pazarının ihtiyacını karşılamaktadır. Venezüella’yı %10,3’lük rezervi ile İran izlemektedir. Bugün hala iç savaşın içerisinde olan Irak ise Dünya petrol rezervinin % 8,6’lık bir kısmını barındırmaktadır. Yine aynı coğrafyada yer alan Kuveyt % 7.6 ‘lı rezerv oranı ile listede beşinci sırada yer almaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri % 7,3’lük rezerv oranı ile Kuveyt’in ardından altıncı sırada yer almaktadır. Rusya % 5,6 ile yedinci sırada yer alırken Afrika ülkelerinden Libya %3,3 ile sekizinci sıradadır. Afrika kıtasının Dünya petrol rezervi içerisinde ki toplam oranı ise % 9.6 ‘dır. Kazakistan % 3 ile dokuzuncu sırada yer alırken Nijerya’da % 2.8 ile listenin son sırasında yer almaktadır. Rezerv oranının tam olarak bilinememesinin nedeni ise henüz tarama yapılmayan oldukça yüksek oranda alanın olmasıdır. Ülkemizde hem karada hem de denizde petrol arama çalışmaları hızını kesmeden devam etmektedir. Ancak rezerv oranının oldukça yüksek olduğu tahmin edilmektedir. Bugüne kadar yaklaşık olarak karanın % 23 – 24 oranında denizlerin ise % 3 – 4 oranında taramasının tamamlandığı MTA (Maden Tetkik Arama) alınan verilerden anlaşılmaktadır. Bu veriler ışığında bakıldığında ayrıca ülkemizin jeolojik konumu da değerlendirildiğinde hem denizlerimizde hem de karada yüksek oranda petrol rezervinin bulunduğu anlaşılmaktadır. Arama çalışmalarının hızlanması ile birlikte rezerv miktarı da bir o kadar artacaktır.