Göç Eden Ailelerin Sorunları ve Uyum Sağlaması

Göç Eden Ailelerin Sorunları ve Uyum Sağlaması

Göç Olayına Etki Eden Faktörler

Göç kavramı genel anlamda yeni koşullara daha iyi uyum sağlamak amacıyla ve ya doğal, ekonomik, siyasal yollarla kişilerin yaşadığı toplumu değiştirmesi olayıdır.

Göç Eden Ailelerin Yaşadığı Zorluklar

Göç olayına etki eden temel ana faktör, ailelerin geçimlerini sağlamak için daha uygun yerlere gitmek ve özellikle gidilen bölgede iş bulmak ve yerleşmektir. Göç edenlerin bir kısmı uyum sağlamayı başarırken bir kısım ailelerin uyum sağlamada zorlandığını ve bunun sonucunda bir takım sorunların ortaya çıktığı bilinmektedir.

Göç İle Gelen Ailelerin Uyum Sağlaması

Göç eden ailelerin yaşadığı en büyük zorluklardan biri kuşkusuz ortama ayak uyduramama ve daha önceki günlük yaşantılarının tersi yönde hareket etmek zorunda kalmalarıdır. Plansız olarak yapılan bir göç hem psikolojik hem de sosyal anlamda geri kalınmayı beraberinde getirdiği tüm toplumlarda bilinen ortak bir olaydır. Nitel araştırma örneği vermek gerekirse; bazı siyasal anlaşmazlıklar sonucunda 1771 yılında Kırım’dan göç eden aileler Türkiye’ye yerleştiği ve sosyal anlamda çöküş olarak adlandırılabilen bir dönemden geçildiği bilinmektedir. Çeşitli faktörler sonucunda göç etmiş veya göç etmeye zorlanmış ailelerin ortama daha rahat uyum sağlaması adına insanların üzerlerine düşen sorumlulukları ise şu şekildedir. Bu sorumlulukların en ve temel olanı gelen ailenin dışlanmamasıdır. Aile içi uyumun sağlanması adına ise dışarıdan destek alınması ve bağlarının koparılmaması gerekmektedir.