İcra Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

İcra Davası Ne Zaman Sonuçlanır?

İcra Davaları

İcra davaları başlatılması için 3 ana kategori sayılabilir. Bunlar:

  • İlamlı icra takibi
  • İlamsız icra takibi
  • Senede dayalı icra takibidir.

İlamlı icra takip sürecinde, mahkemeye başvurulmakta; mahkeme kararı doğrultusunda icra takip işlemi gerçekleştirilmektedir. Burada tüm süreç, mahkeme tarafından yürütülmekte ve denetlenmektedir. İlamsız icra takibinde ise senet veya benzeri bir belgeye dayanan borçlar söz konusudur. Belgeye dayalı borçlar için başlatılan davaya, ilamsız icra takibi denir. İcra davası sonuçlandıktan sonra 2 yıl içinde icra işlemi gerçekleştirilmezse icra davalarında zaman aşımı gerçekleşmiş olur. Bu sebeple davanın çok sıkı bir şekilde takip edilmesi ve detayların kaçırılmaması gerekir. İcra davalarıyla ilgili detaylı bilgiyi, https://www.solmazlaw.com/project/icra-ve-iflas-hukuku/ sitesinden alabilirsiniz.

İcra Davası Nasıl Açılır?

İcra davaları sonuçlanma zamanı, davanın seyrine göre değişkenlik arz eder. İcra davası açıldıktan sonra; davanın türüne, alacaklı sayısına ve borçlunun durumuna göre sonuçlanma süresi değişir. İcra davalarında sıra çoktur ve başvuru yapıldıktan birkaç ay sonraya kadar dava ertelenebilmektedir. Bu sebeple, dava açacak olan alacaklının hızlı hareket etmesi gerekmektedir. İcra takibi başlatmak için vakit kaybetmeksizin İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmalıdır. Genel itibarıyla icra başvurusundan sonra icra takibi, 1 ay içerisinde netlik kazanıp işlemlere başlanır. İcra davaları, borçlunun itiraz hakkının da olması nedeniyle daha da fazla uzayabilmektedir. İcra işlemi olmasına karşın hala borçlu ödeme yapmıyor ise haciz işlemleri başlatılır. İcra davası açmak için İcra Mahkemeleri’ne gidilir ve icra takibi başlatılır. Ardından takip sürecinin kendiliğinden işlemesi izlenmelidir. İcra davaları genellikle davanın sürecine ve borçlunun eylemlerine göre şekil alır. İlerleyen aşamalarda dava sürecini sorgulamak için belirli aralıklarla dilekçe sunulabilir ve dava yakından takip edilebilir.