Büzüşme Tankı

Büzüşme Tankı

Büzüşme Tankı Çeşitleri Nelerdir?

Büzüşme tankı tasarımı genleşme tankına benzer şekildedir. Büzüşme tankları soğutma sistemlerinde kullanılan cihazlardır. Bu sistemler ısıtma sistemlerinin tersi bir mantık ile çalışan sistemlerdir. Isıtma sistemlerinde ısınan sularda genleşme meydana gelir. Bu durumda da sistemdeki basınçta artış meydana gelir. Sistem basıncı genleşme tankı basıncının geçer. Bu durumda genleşme tankı içerisine su dolmaya başlar. Soğutma sistemlerinde sıcaklık düştüğü zaman suda büzüşme meydana gelir. Bu durum sistemdeki basıncın düşmesine neden olur. Büzüşme tankının içerisinde basıncın fazla olması durumunda sistemin su hacminde yapılan hesap sonucunda büzüşecek suyun miktarı kadar hacimde su, sistem basıncının eşitlenmesi durumuna kadar sisteme verilir. Suyun ısınması ve basıncın normale dönmesi durumunda ise su tekrardan tanka verilir. https://www.vefaheat.com/tanklar-2/genlesme-buzusme-tanklari/ sitesinden büzüşme tankları ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.

Büzüşme Tankı Nerelerde Kullanılır?

Büzüşme tankı, genleşme tankının tam tersi olacak şekilde bir çalışma prensibi ile çalışır. Bu nedenle iki tankın aynı olduğu da ifade edilebilir. Büzüşme tankları kendi aralarında ikiye ayrılır. Bunlar; açık büzüşme tankları ve kapalı büzüşme tankları şeklindedir. Açık büzüşme tankları atmosfere açık olarak çalışır. Bu durumda atmosferin basınç oranına bağlı olarak tesisatın basıncın üzerine çıkması engellenir. Bu şekilde sistem korunmuş olur. Kapalı büzüşme tankı açık genleşme tanklarının yerleştirilmesinin mümkün olmadığı yüksek kapasitelerde kullanılan tanklardır. Büzüşme tankı pek çok alanda kullanılan sistemlerdir. Sıcak su sistemlerinde genleşme tankı kullanılır. Bunun yanında su sistemleri, soğutma sistemleri, yıkama sistemleri, sulama pompaları, basınç sistemleri gibi alanlarda kullanılabilir. Büzüşme tanklarına belli periyotlarda bakım yapılması gerekir. Bu tanklardaki sorunlar hava eksilmesi durumlarından meydana gelir. Bu nedenle bu tankların düzenli olarak bakımlarının yapılması önemlidir. Bu şekilde çeşitli sorunların ortaya çıkması engellenir.