Adli Bilişim Nedir?

Adli Bilişim Nedir?

Adli Bilişimin Ele Aldığı Konular

Bilgisayar sistemleri üstünden sanal ortam üzerinde bilgi toplanıp incelenmesi, toplanan bu bilgilerin incelenmesi ve düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve saklanmasını sağlayan ve özveri gerektiren belli ilkeler ve disiplinlere bağlı bir bilim dalı olan adli bilişim sanal dünyanın güvenliği için önemlidir. Adli bilişim ile ilgili bütün konular ve bu konuların dahilinde olan hizmetler için adresini ziyaret edebilir ve inceleyebilirsiniz.

Adli Bilişim İnceleme Süreci

Dijital platforma taşınan, büyüyen ve gelişen dünyada dolandırıcılık, suç işleme, düzenbazlık, yolsuzluk ve hırsızlık sadece gerçek dünyada değil sanal platformlarda da gerçekleşmektedir. Bu tür suçların faillerinin bulunması ve olayların aydınlatılması konularını ele alan adli bilişim sayesinde sanal dünyanın suçluları da yakalanmaktadır. Elektronik olan suç delilleri kolayca karartılabilir veyahut bozulabilir. Bu sebepten dolayı elektronik veriler üzerinde çalışmak uzmanlık ve hassas adli inceleme gerektirmektedir. Bilgisayar teknisyenleri yerine bu konuda uzman olan adli bilişim uzmanlarının bu konulara müdahale etmesi daha uygun olacaktır. Adli bilişim inceleme süreci oldukça dikkatli ve titizlikle yürütülmesi gereken bir süreçtir. İşlenen suçların büyük bir çoğunluğunun günümüzde bilişim kısmı bulunmaktadır. İnsanları basit sebeplerden suçlamak veyahut basit eksiklikler ve hatalardan dolayı suçtan kaçmalarına sebebiyet vermek olası ihtimallerdendir. Sanal ortam üzerinde delil bırakmak veyahut bu delilleri yok etmek kolaydır. Sadece suç bakımından değil bir ağ ortamının güvenlik ile ilgili problemlerinin de yardımcısı olan bir süreçtir. Adli bilişim incelemesi sürecinin dört ana yöntemi bulunmaktadır. Bunlar;

  • Tanımlama,
  • İnceleme,
  • Analiz,
  • Raporlamadır.

Ülkemizde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma soruşturmaları yürütmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı olarak bilişim suçlarını inceleyen Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı birimi bulunmaktadır.