Yağlı Kanal Baca Temizlikleri

Yağlı Kanal Baca Temizlikleri

Motorlu Bacalar Nedir?

Yağlı baca kanalları 2 kısımdan meydana gelmektedir ve doğal ortamlarda çekiş yapan bacalar motor güçleri ile çekiş yapan bacalar olarak incelenmektedir. Doğal ortamlar ile çalışmasını sürdüren bacalar genellikle fırınlar, saunalar, hamamlar vb. gibi mekan ve alanlar olmaktadır. Bu baca tiplerinin yılda en az 3 defa temizlenmesi ve mutlaka baca raporu belgesinin de alınması gerekmektedir. Motor çekişli olan bacalarda katı yakıtlar kullanılıyorsa eğer mutlaka filtre sistemlerinin kullanılması gerekmektedir. Aynı zamanda yangın damperi konulmalı ve aksi durumlarda ise motor zarar görmektedir. Sık şekillerde baca yanmalarına neden olmaktadır. Standart olan yağlı baca genellikle 20 ile 25 cm çaplarında, bina içerisinde kalan bölümlerin de cam yönleri ile sarılarak 3 metre aralıklarla direk kısımlarında kontrol kapakları sağlanmalıdır. Bütün bu baca tiplerinin her yıl belli aralıklar ile temizliklerinin ve bakımlarının yapılarak baca raporu belgesinin de alınması gereklidir.

Damper Nedir?

Olası baca yanmalarında ya da tutuşmasında bacaların hava akışlarını keserek yangının ilerlemesini ve dağılmasını en etkili şekillerde engellemektedir. Otomatik ve manuel olarak da iki şekilde bulunmaktadır ve otomatik sistemlerde civa bulunur ısı hareketleri yükselir ve civa patlar damper devreye girer. Fırınlarda genellikle manuel sistemler tercih edilir ve fırınlar çabuk soğuduğu için damper yarıya kadar kapatılarak soğuması engellenmektedir. Baca raporu ve baca temizliği işlemleri mutlaka bütün baca tiplerinde yapılmalıdır.