İş Ekipmanlarının Kontrolünün Avantajları

İş Ekipmanlarının Kontrolünün Avantajları

Periyodik Test Ve Kontrollerin Sağladığı Çözümler

Aslında iş ekipmanlarının kontrolü bir zaman veya maliyet kaybı değildir. Kesinlikle işletmelerde verimi ve kazancı artıran bir faktördür diyebiliriz. İş ekipmanlarında gerçekleşen hasarlar düzenli olarak takip edilir ve hasarlar onarılır. Bu da iş makinelerinin ve ekipmanlarının ömrünün uzamasını sağlarken aynı zamanda makinenin seri çalışarak iş hızını artırmasını sağlar. Tesisat sistemleri içinde bu kontrol ancak avantaj ve kesintisiz üretim ve hizmet anlamına gelir.

Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ekipmanlar

Periyodik test ve kontroller iş yerinde ve ekipmanlarda devamlılık sağladığı için her işletmenin ciddiye alması gereken bir konudur. Aynı zamanda periyodik kontrol ve testler iş sağlığı ve iş güvenliği çerçevesinde tüm işletmelerin uyması ve düzenli olarak yaptırması gereken kurallardır. Bu kontrolleri herhangi birinin yapması mümkün değildir. Ancak alanında uzman kişiler ve yasal izin verilmiş firmalar tarafından yapılması ön görülmektedir. Bu kontroller Türk standartlarına (TSE) uygun olarak yapılmalıdır. Tabi makine ve tesisatları kontrol ve muayene etmek için bunları yapacak teknolojik cihaz ve ekipmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Tesisat için kaçak ölçe cihazları, kaldıraçlar için özel mühendislik ekipmanları, matematiksel hesaplar ve her kategoride tam teşekküllü kontrol için periyodik muayene manisa geniş bir kadro ile profesyonel hizmet vermektedir.