İzmir İcra Avukatlık Hizmeti

İzmir İcra Avukatlık Hizmeti

İcra Hukukunda En Sık Görülen Dava Türleri Nelerdir?

İcra ve İflas Kanunu, borçlunun rızası ile borcun ifa edilmemesi durumunda, özel hukuk çerçevesinde devlet tarafından borçların cebri geri ödenmesini düzenler. Bu nedenle, icra hukuku bağlamında borçlular, alacaklılar ve muallak alacaklar bulunmalıdır. Borçlunun taşınır veya taşınmaz malları üzerinde rehin verirken bir İzmir icra avukatı ile iletişime geçerek yardım alınmalıdır. Borçlulardan alacakların haciz yoluyla tahsili ve karşılıksız çek ve senet takibi veya soruşturması benzer davalara bakarlar. İcra avukatı için sitesinden hizmet almanız mümkündür.

İcra Avukatları Ne İş Yapar?

İcra hukukunda yaygın olarak görülen dava türleri, borçlular ile alacakları arasındaki uyuşmazlıklardan kaynaklanmaktadır. Uygulamada, yetkili mahkemelerdeki icra davalarında da İzmir icra avukatı önemli rol oynar. İhbar ve icra takibinde avukatların hukuka uygun hareket etmesi de yargılamada önemli rol oynamaktadır. Uygulamadaki en yaygın icra davalarından bazıları şunlardır;

  • Borç toplama
  • İcra takibinin başlaması
  • Bordro haciz oluşturmak
  • İcra takibine itirazın iptali davası
  • Ne zaman itiraz edilir

Bu gibi durumlarda hak kayıplarının yaşanmaması için icra hukukuna hakim deneyimli bir avukatın desteği şarttır. Her davanın takip etmesi gereken kendisine özgü yasal süreci bulunmaktadır. Bu nedenle, bir dava başarıyla bitse bile, sonraki icra işlemlerinin de aynı sonucu vereceğinin garantisi yoktur. Bu nedenle hak kayıplarının önüne geçmek için adli yardıma başvurulması gerekmektedir. İcra avukatı görevleri özellikle borçlu temerrüde düşerse, yani ödeme yapmazsa deneyimli ve güvenilir bir avukat müdahale eder. İzmir İcra avukatı borçluların borçlarını kapatmasını sağlar. Alacakların tahsili adına öncelikle malı belirleyerek alacakları kanun kapsamında tahsil eder. İcra avukatının bu görevini temel anlamda tanımlamasının yanı sıra, takip eden hukuki işlemlerde de önemli görevler üstlendiğini belirtmek gerekir.