İşçi Alacaklarından Doğan Davalar

İşçi Alacaklarından Doğan Davalar

İşe İade Davası Nedir?

İş sözleşmesi devam ederken ya da iş bittikten sonra iş verene haklarını savunmak amacıyla açabilecekleri işçi haklarından doğan davalarda Mersin işçi avukatı hizmeti alabilirsiniz. İş hukuku konusunda uzman olan avukatlar sayesinde çalışma ücreti, fazla mesai ücreti, Bayram tatili ücreti, prim, ikramiye, kötü niyet tazminatı, ölüm tazminatı gibi ücretlerin ödenmesi sağlanır. İş verenin işçilere olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde gerekli cezanın alınmasını ve işçilerin mağdur olmaması açısından iş hukuku oldukça önemlidir. İşlerin iş sözleşmesine uygun olarak yapılıp yapılmadığının incelenmesi ve tarafların haklarını savunabilmeleri için firması Mersin işçi avukatı hizmeti vermektedir.

İş Kazası Tazminat Davası Nasıl Açılır?

İşçinin iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması ve iş sözleşmesinde önceden belirlenmiş bir sürenin olmaması halinde haksız yere işten çıkarılan işçiler işe iade davası açabilir. Haksız nedenlerle işten çıkarılan kişilerin dava sonucunda yeniden işe dönmesini sağlayan Mersin işçi avukatı başta Mersin olmak üzere tüm illerde sizlere yardımcı olmaktadır. İş hukuku alanında deneyimli profesyonel avukatlar ile hizmet veren tuncsuditol.av.tr firma hem işçilerin hem de iş verenin haklarını savunmaktadır. İş kazası nedeniyle yaralanan ya da ölen kişilerin kendi ya da yakınlarının açabileceği iş kazası tazminat davası açma süresi 10 yıldır. Bu süre içinde açılan davaların haklılığı ispatlanması halinde işçilere iş veren tarafından gerekli maddi ve manevi tazminat ödenir.