İşçi Alacaklarından Doğan İş Davaları

Çalışma hayatına ilişkin usul ve esaslar İş Hukuku ile düzenlenmiştir. İlgili esas ve usullere uymayan işveren ya da işçi yasalar önünde suç işlemiş olur. İş hukuku davaları hukuka aykırılık söz konusu olduğunda açılan davalardır. Bu tür davalar çoğunlukla işçiler tarafından açılan davalardır. İş davaları teknik davalardır ve hukuki bilgi gerektiren davalardır. İş hukuku ile ilgili problemlerinizin çözümünde uzman bir iş avukatından yardım talep edebilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/is-hukuku-avukati.html ile iletişim kurabilirsiniz.

Hizmet Akdinin Tespiti Davası

İşçi, bazen iş akdi devam ederken bazen de iş akdi sona erdiğinde hakkı olan alacaklarını işverenden alamaz. Alacakların alınamamasından kaynaklanan bu durum iş davası açılarak çözülebilir. İşçi alacakları şunlardır: ücret alacağı, fazla çalışma ücreti, kıdem tazminati, ihbar tazminatı, yol parası, eğitim yardımı, yemek parası, hafta tatil ücreti, resmi tatil ücreti, asgari geçim indirimi, haksız fesih tazminatı vb. İşçi, hakkı olan bu alacakları alamaması halinde dava açma hakkına sahiptir. Ancak bu tür davalarda zamanaşımı süresi 5 yıldır. Hukuki bilgisi olmayan işçiler ne yazık ki alacaklarını alamadan zamanaşımı ile karşı karşıya kalabilir. Bu durum hak kayıplarına neden olur. Bunun için dava açmadan önce mutlaka bir iş avukatı ile görüşülmeli ve onun rehberliğinde dava açılmalıdır. İşçinin sigortasının işveren tarafından eksik yatırılması halinde hizmet akdinin tespiti davası açılabilir. Yine işçi yüksek ücret almasına rağmen sigortasının düşük yatırılması halinde de hizmet akdinin tespiti davası açılabilir. Bu davalar sigortalılığın tespiti için açılır ve işçinin sigortalılığı mahkeme tarafından tespit edilir. Bu tür davaların hukuki bilgi gerektirdiği aşikardır. İş hukuku davaları ile ilgili uzman bir avukatla görüşerek bilgi almak ve dava sürecini başlatmak için www.latifcembaran.com ile iletişim kurarak randevu talep edebilirsiniz.