ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR?

ALACAK DAVASI NASIL AÇILIR?

Alacak Davası Açılması için Gerekenler

Borç ve alacak ilişkisini bir arada yürütüldüğü alacak davasında, arasında borç ilişkisi bulunan kimselerden alacaklının borcunu tahsil edilmemesi durumunda dava açılabilir. Hukuki yollar vasıtasıyla talep edilen borç, mahkeme kararı ile hak sahibine ödenebilir. Bu tip davalarda, dava açarken nispi harç miktarını ödemek durumunda kalırsınız. Nispi harç miktarı, borç tutarı üzerinden hesaplanır. Bu da alacak davalarının açılırken zorlaşması anlamına gelir. Mahkemenin iş yoğunluğu ve dava dosyasının durumuna göre farklı zamanlarda sonuçlanabilen alacak davaları 10 yıl zamanaşımına tabidir. Siz de kişisel ilişkileriniz neticesinde alamadığınız alacakların hukuki yolar ile alınmasını sağlamak için https://www.solmazlaw.com/borclunun-itiraziyla-duran-icra-takibine-devam-etmenin-yolu-itirazin-iptali-davasi/ gibi alanında uzman avukatlık bürolarının sizi temsil etmesini isteyebilirsiniz.

Alacak Davası Sonuçlanma Süreci

Alacağın dava aşamasında net olarak belirtilmesi gereken borç tutarının alacaklıya daha önce ödenmemiş olması gereklidir. Borcun ödeme tarihi geçtikten sonra talep edilir durumda olmasına rağmen ödenmemesi durumunda alacak davası açılabilir. Belirli şartların yerine getirilmesi durumunda açabileceğiniz alacak davalarında belgesiz alacak davası açmanız da mümkündür. Alacağınızın niteliğine göre davaya bakan mahkeme türleri değişir. Alacak davalarına iş mahkemesi, tüketici mahkemesi, ticaret mahkemesi ve asliye hukuk mahkemesi bakabilir. İspat yöntemlerinin oldukça önemli olduğu bu davalarda alanında uzman avukatlar ile çalışarak hakkınızın doğru bir şekilde savunulmasına ve alacağınızın ispat edilmesini sağlayabilirsiniz. Hukuki yollar ile alacağınızı tahsil etmek için açacağınız alacak davası sonuçlanması belirli etkenlere göre değişir. Belirli konular üzerinde uzmanlaşan avukatlar, alacaklarınızın hızlı ve eksiksiz bir şekilde tahsil edilmesi için davalarda sizi temsil eder. Bu sayede siz de herhangi bir efor sarf etmeden, sadece hukuki süreci izler ve davanın lehinize sonuçlanmasını beklersiniz.