Dış Ticaret Dengesi Nedir?

Dış Ticaret Dengesi Nedir?

Ülkenin ihracat ve ithalat değerleri arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılır. İhracat yurt dışına yapılan toplam satışı, ithalat ise yurt dışından yapılan toplam alımı ifade eder. Bir ülkede ithalat değerlerinin ihracattan büyük olması durumunda net ihracat değeri 0’dan küçük olur. Bu durumda ülkede “dış ticaret açığı” söz konusudur. 

İhracatın toplam büyüklüğünün ithalattan fazla olması durumunda ise “dış ticaret fazlası” vardır

Bu iki değerin eşitliği durumunda ise dış ticaret dengesi mevcuttur. Ülkelerin ekonomik politikaları dış ticaret açığını ortadan kaldırmaya yönelik planlanır. İhracatın bedelinin ihracatı yapan ülkenin para birimi cinsinden ödenmesi, o ülkenin para birimine olan talebi arttırmakta ve söz konusu para birimi de değerlenmektedir. Para biriminin değerlenmesi beraberinde ekonomik dengenin sağlanmasına zemin yaratır.