Kısa Vadeli - Uzun Vadeli Yatırım

Kısa Vadeli - Uzun Vadeli Yatırım

Yatırım, yatırımdır, küçüğü ve büyüğü kısmına gelecek olursak bu kavram teknik bir kavramı ifade etmesinin yanında bir anlam ifade etmez. Yatırım yaparken size tavsiye edilen sabır ve düzenli tasarruf kavramlarının dışında iki kavrama dikkat çekeceğim. Birincisi sebat, ikincisi disiplindir. Ancak bunlardan daha da önemli bir kavram varsa o da yatırımın hangi amaçla yapıldığıdır ki bu apayrı bir yazının konusudur.

Uzun Vadeli Yatırımda Sabır ve Düzenli Tasarruf Alışkanlığı

Hisse senedini alacağınız firmanın temel analizi, karlılığı, temettü ödemesi ileri dönem yatırımları ön plana çıkacaktır. Ancak bizim borsamızda hisse senedi alıp satan kısa vadeli küçük yatırımcılar genelde bu analizi yapmadan kısa vade olarak girdiği hisse senedinde uzun vadeli yatırımcı olur. Bahsetmiş olduğumuz kavramları incelemeye zarar ettikten sonra başlar. Nereden bildiğimi sormayın, (eski tecrübelerimden) kendimden biliyorum. Genelde uzun vadede temel analizi takip et, al, unut ve ara ara kontrol et sistemi işler.

Kısa Vadeli Yatırımda Sebat ve Disiplin

Uzun vadeli yatırımda birçok değişken olması nedeni ile getirisi kimse tarafından bilinemez ancak şunu biliyoruz ki FV=PV*(1+i)^n formülüne sadık kalmamız halinde çok küçük tasarrufların çok büyük hale gelmesi kaçınılmazdır. İlgili formül bankacılıkta bileşik faiz formülü olarak bilinmekte, ancak asıl adı bileşik getiridir. Bu denklemde FV= İleriki dönemdeki getiri ile birlikte gelecek değeri, PV= bugün elinizde bulunan paranın değerini, i= yüzdesel olarak dönemsel getiriyi, n ise tekrarlanma zamanını gösterir. Bu denklemi gerçek hayata uygular isek; borsada 2 hafta tatiller ve bayramlar nedeni ile işlem yapılmadığını varsayalım ortalama 50 hafta olduğunu düşünelim. Sadece 100 TL anaparanız var ve her hafta %3 kazandığınızı varsayalım. İlgili denklemde 100 liranız, FV=100*(1+0,03)^50 olursa 438 TL olacak, 2. yıl 1.921 TL, 5. yıl 161.922 TL, 10. yıl sonunda 262.000.000 TL olarak karşımıza çıkacaktır. Tabi ki bu örnek abartılı ve kar ile zararın kardeş olduğu dünyada imkansızdır. Ancak buradaki en önemli husus yatırımda disiplin ve sebatın tasarrufunuzu nereye götürebileceğinin en uç örneklerinden biridir. Unutmayın yatırımın küçüğü, büyüğü olmaz. Disiplinlisi ve disiplinsizi olur.