Tahıl Tanelerinin Depolanmasında Meydana Gelen Hasarlar

Tahıl Tanelerinin Depolanmasında Meydana Gelen Hasarlar

Tahıl depolama alanlarında saklanan bütün gıda ürünlerinin bünyesinde meydana gelene kötü değişimlere ve gıda değerlerini azaltan fiziki ve kimyevi değişikliklere arıza denilmektedir. Arızalı olan ürünlerin bünyesinde değişimler meydana gelir ve ürünlerin arızayı doğuran olay ise ürün bünyesinde ki nişasta ve azotlu maddelerin uygun sıcaklık ve rutubet ortamında mikroorganizmalar tarafından parçalanmasıdır ve bu olaya da fermentasyon adı verilir. Bunların sonucunda ise bütün tahıllar değişim gösterir ve gıda değeri olmayan maddeler kalmaktadır.

Depolanan Ürünlerde Koku

Gerek ürün bünyesinde ki protein ve karbonhidratların parçalanması gerekse de mikroorganizmaların faaliyeti sonucunda meydana gele fermantasyon sonrasında ürünlerde tatlı, ekşi, alkol kokuları ile kükürt kokuları oluşabilmektedir. Bu kokular ürünleri sindiğinde telafisi mümkün olmamaktadır. Tahıl depolama alanlarında meydana gelen kokulara mutlaka dikkat ederek öncesinde ise gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

Ürünlerde Küflenme

Tahıl depolama alanlarında tahıl tanelerinin rutubetin ve ortam sıcaklıklarının yükselmesi durumunda taneler üzerinde küf mantarları faaliyete geçerek kısa süre içerisinde gelişmektedir. Koloniler oluşturarak da tanelerde ki bulunan nişasta ve proteinleri parçalamaktadır. Küfler ise tanede kimyasal olarak değişikliklere neden olmaktadır ve ürünler gerek insan gerekse de hayvanlar tarafından kullanılamaz bir hale gelmektedir. Diğer sorunlardan bir tanesi de çillenmedir ve su sıcaklık bir araya geldiğinde tohumlar su çekerek şişer ve tahıl filiz vermeye başlar. Çillenme adı verilen bu olayda ise gıda değerleri tamamen yok olur ve besin olarak da kullanılmamaktadır.